Inflation och banklån

På kort sikt är det viktigt att titta på allmänhetens vilja att låna och bankernas villighet att låna ut pengar. Kostnaden för att låna pengar har stor påverkan på konsumenternas vilja att konsumera. Är räntan låg ökar därför efterfrågan, är den hög minskar efterfrågan. Den allmänna prisnivån påverkar också viljan att låna. Är till exempel fastighetsmarknaden undervärderad så kommer efterfrågan på lån att öka.
Antalet aktörer på marknaden som lånar ut pengar har också ökat vilket gjort att man numera har fler alternativ att välja från. Idag är det också enkelt och smidigt att ta ett lån online och få ett snabbt svar på sin ansökan. Allt detta sammantaget gör det billigare att låna pengar idag än för bara ett par år sedan.

Inflation och banklån

Psykologins betydelse
Även psykologin har betydelse för inflationen. Vid lågkonjunktur eller börsnedgångar sjunker efterfrågan på pengar, folk kommer att föredra att spara på grund av oro för framtiden. Vid börsuppgångar och högkonjunkturer ökar däremot viljan att spendera då det finns en tro att allt bara blir bättre.

Bankernas vilja att låna ut
Bankernas vilja eller ovilja att låna ut pengar kan vara en mycket viktig faktor. Om det råder stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen kan bankerna vara ovilliga att låna ut pengar, även om räntan är rekordlåg. Det kan till exempel vara situationer där det finns risk att låntagarna inte kommer kunna betala sina lån i tid på grund av arbetslöshet, eller det kan ske ett ras på fastighetsmarknaden.