Inflation och långa räntor

De långa räntorna kan ge en bild av den framtida inflationen. Det beror på att de långa räntorna till viss del avspeglar nivån på inflationsförväntningarna. Investerarna vill placera till en ränta som är tillräckligt hög för att ge en godtagbar realränta, därför väljer de en ränta som de tror kommer kompensera den framtida inflationen. Du kan därför få en fingervisning om hur den kommer att utvecklas genom at titta på obligationsräntor.

Man kan också titta på avkastningskurvan. Om de långa räntorna stiger medan de korta räntorna förblir oförändrade får man en positiv avkastningskurva. Det betyder att inflationen kommer att bli högre i framtiden eftersom investerarna vill kompensera för hur den kommer att stiga.