Inflation och valutakurs

Inflationen kan påverkas kraftigt av valutakursen. Inflationen kan nämligen öka när priset på importerade varor går upp. Det kan orsakas av devalvering eller en kraftig försvagning av valutakursen, så som skedde i Storbritannien och Sverige mellan oktober 2008 och mars 2009.

Hur mycket växelkursen påverkas inflationen beror på hur importberoende ett land är. För Sveriges del utgör importen hela 30 % av BNP. Landets ekonomi är inte tillräckligt stor för att vara självförsörjande, det räknas därför som en öppen ekonomi.

Inflation och valutakurs

I ett land som USA där importen bara utgör 10 % av BNP har detta inte särskilt stor påverkan på inflationen, detta eftersom ekonomin är enorm i jämförelse med Sverige och landet klarar av att vara självförsörjande i mycket högre grad.
Hur inflationen påverkas av valutakursen beror därför på om man har ett land med självförsörjande eller ett land med en öppen ekonomi.

Även exporten har betydelse och kan få långtgående följder. Om landets valuta tappar i värde kommer det bli mer lönsamt för företag att sälja sina produkter i utlandet. Detta ger stigande priser och driver på inflationen ytterligare. Landet kan därför hamna i en ond spiral som det är svårt att ta sig ur. Det brukar dock dröja några månader innan prisökningarna märks, detta eftersom såväl import- som exportföretag brukar valutasäkra sin betalningsströmmar till och från utlandet.

Upptäck världens enklaste sätt att handla!

Hitta rätt mäklare för Dig

Jämför Valutamäklare här!