Vad driver inflationen?

Inflationen eller prisstegring orsakas antingen av ökad efterfrågan eller ökat kostnadstryck. Vid inflation orsakad av efterfrågan, demand pull, ser man en initial ökning av efterfrågan som drivs på av en kontinuerlig ökning av penningmängden. Kostnadsinflation, demand push, orsakas av en ökning av lönerna eller priset på råmaterial.

Det finns ett flertal ekonomiska indikatorer du kan titta på för att få en bild av hur inflationen kommer att utvecklas i framtiden. Här nedan följer en genomgång av indikatorer som används av såväl centralbanker som valutaanalytiker. Dessa indikatorer ger också en fingervisning om hur ekonomin kommer att utvecklas.

Inflation

PPI
Producentprisindex eller PPI är ett mått på kostnaderna i producentleden. Det kan ge en bild av den framtida inflationen eftersom kostnaderna ofta överförs på konsumenterna. Det har dock blivit mindre vanligt att dessa kostnader överförs i någon högre grad, PPI:s potential för att förutspå KPI eller inflationen har därför minskat.

En orsak till detta är att hårdare konkurrens gör att företagen väljer att inte höja priserna. I stället försöker de kompensera på andra sätt eller låter enkelt vinstmarginalerna sjunka.

Dessutom är producentpriserna bara en del av det slutgiltiga konsumentpriset för varan. Man får även tänka på att många varor som tillverkas i ett land inte används för inhemsk konsumtion, i stället går de på export. Producentpriserna för dessa varor påverkas därför inte landets KPI. Detta är särskilt aktuellt för ett exportberoende land som Sverige.

Kapacitetsutnyttjande och orderingång
Kapacitetsutnyttjande är hur stor del av ett företags kapacitet som utnyttjas. Närmar sig kapaciteten 100 % utan att efterfrågan går ner kommer priserna att gå upp, då alla resurser för att kunna producera mer har förbrukats.

Industrins orderingång är en indikation på hur den kortsiktiga efterfrågan kommer att se ut. Genom att titta på den får man en bild av hur kapacitetsutnyttjandet utvecklas. I Sverige brukar kapacitetutnyttjandet ligga på 90 %.

Arbetslöshet och löneutveckling
Minskat arbetslöshet betyder att företag börjat nyanställa. Den ekonomiska aktiveten kommer därmed också att öka och möjligen ökar också lönerna. Att arbetslösheten minskar kan därför vara ett av de första tecknen på en stigande inflation.

Att lönerna ökar kan påverka inflationen, men det är också möjligt att det kompenseras av produktionsökning. För att få reda på mer kan man titta närmare på framtida kollektivavtal. Eftersom de ofta sträcker sig två till fem år fram i tiden kan de ge en bild av löneutvecklingen. Avtalen är dock inget som påverkar inflationen på längre sikt.

Upptäck världens enklaste sätt att handla.

Handla med valutor, råvaror och index hos en av världens smidigaste valutamäklare.

Öppna ett Gratis konto idag!

Du är ett klick ifrån att börja handla med proffsen!

Klicka här!