Valutahandel och politisk risk

Hur påverkas växelkursen av politiska förhållanden? Hur vet jag vilka länder och valutor som är politiskt säkra? Den här artikeln redogör för hur politiska faktorer kan påverka växelkursen.

Politisk oro
Politisk oro kan påverka valutakursen på såväl kort, medellång som lång sikt. I huvudsak beror det på att det är osäkert vad som kommer hända i ett politiskt oroligt land och att man inte vet hur den ekonomiska politiken kommer att se ut i framtiden. Oron återspeglas i valutakursen och de investeringar som görs i landet.

Vid politisk osäkra situationer är det svårt att avgöra hur tillgångar kommer att värderas i framtiden, eftersom oväntade politiska beslut kan får värden att stiga eller falla. Då brukar också växelkursen försvagas och bli volatil då viljan att investera pengar i ett land minskar kraftigt.

Exempel kan vara länder där man valt att nationalisera vissa tillgångar. Vissa investerare kan då tvingas sälja sina tillgånger till icke markandsmässiga priser, då staten är den enda köparen. Då minskar också viljan att investera, vilket också minskar efterfrågan på landets valuta och växelkursen försvagas.

Politisk oro kan också vara en osäker parlamentarisk situation som gör att ett land byter regering ofta. Detta skapar osäkerhet eftersom man inte vet när ett regeringsombyte kan ske och man inte vet vilken ekonomisk politik som kommer att föras i framtiden.

Vid valtider ligger ofta en regerings politik stilla eftersom kraften främst läggs på valkampanjen. Dessutom ligger ofta handelsaktiviten stilla eftersom företag och investerare avvaktar tills de vet vilken politik som kommer att föras. Vid valår råder därför viss politisk oro vilket kan ge en volatil valutakurs.

 

Global oro
Politisk oro kan också orsakas av globala händelser som 11 september eller Krimkrisen. Små valutor drabbas då ofta negativ eftersom investerare söker sig till starka och stabila valutor i länder med trygga ekonomiska och politiska förhållanden eller som är militärt starka. Detta eftersom sådana länder ses som ett bra skydd för tillgångars värde.

Sådana länder kallas för ”Safe Haven” och USA har ofta haft den funktionen. Vid oroligheter brukar därför dollarn öka i värde. Den schweiziska francen räknas också som safe haven, inte på grund av militär styrka utan landets neutralitet. Vid risk för militära konflikter har landet därför setts som en säker tillflyktsort.

Upptäck världens enklaste sätt att handla!

Hitta rätt mäklare för Dig

Jämför Valutamäklare här!