Riskvarning och Disclaimer

Investeringar i finansiella produkter är föremål för marknadsrisk. Vissa finansiella produkter, såsom valutahandel, är mycket spekulativa och alla investeringar bör endast göras med riskkapital. Priserna stiger och faller och tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Innehållet på denna webbplats ska endast ses som generell information. Följaktligen ger inte ForexValutahandel.se några garantier avseende webbplatsens innehåll. Du bör alltid söka individuell finansiell rådgivning utifrån dina egna särskilda omständigheter innan du gör en investering.

Investeringslektioner, kommentarer och/eller åsikter som presenteras på denna webbplats tillhör endast instruktören eller analytikern som är avsändare av informationen. De representerar således inte ForexValutahanel.se åsikter. Alla copywriters och skribenter som bidrar med information till ForexValutahandel.se följer de regler som gäller för finansiella tjänster.

Vår målsättning är att all information på denna webbplats hålls uppdaterad och korrekt, dock tar vi inget ansvar för användandet av information inhämtad från denna webbplats. Alla immateriella rättigheter tillhör ForexValutahandel.se. ForexValutahandel.se och dess samarbetspartners, kommer inte att hållas ansvariga för tillförlitligheten eller riktigheten av den information som finns på denna webbplats. Innehållet på webbplatsen utges i god tro och antas vara korrekt; Det finns dock inga explicita eller implicita garantier för riktigheten eller lämpligheten utfästa av ForexValutahandel.se eller dess samarbetspartners. Du samtycker till att inte hålla ForexValutahandel.se ansvariga för beslut som bygger på information från denna webbplats.

Att handla med valuta, CFD’s och spread betting med belåning innebär en hög risknivå och lämpar sig inte för alla investerare. Den höga graden av belåning (hävstångseffekten) kan arbeta mot dig samtidigt som den kan jobba för dig. Innan beslut fattas om att investera i utländsk valuta bör du noga överväga dina investeringsmål, din erfarenhetsnivå och valet av risknivå. Möjligheten finns att man förlorar hela eller delar av sin initiala investering. Investera därför inte pengar som du inte har råd att förlora. Du bör vara medveten om alla de risker som är förknippade med valutahandel, och söka råd från en oberoende finansiell rådgivare om du har några tvivel.