Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator används för att jämföra en valutas nuvarande pris med det historiska priset under en viss period. På så sätt mäter man till hur stor del valutan är överköpt eller översåld. Det är en av de mest använda indikatorerna inom valutahandeln.

Hur de fungerar
Stochastic Oscillator används för att uppskatta valutans momentum så att man kan gå in vid rätt tillfälle, för att för många köpt eller för många har sålt av ett visst valutapar. Den använder en skala från 0 till 100. Värden över 80 signalerar överköpta tillfällen, vilket visar att valutan är stark och att priset stänger vid sin högsta punkt inom dess trading range.

Vid värden under 20 är valutan undersåld och det råder motsatt förhållande. Valutan är svag och priset stänger nära botten av sin trading range.

Viktigt att tänka på är att indikatorn är känsligare vid korta tidsintervall. Är intervallen för korta kan indikatorn därför skapa för många olika signaler och blir därmed mindre trovärdig.

Hur den beräknas
Stochastic Oscillator har två linjer, %K och %D. %K beräknas utifrån högsta, lägsta och stängningskursen inom ett visst tidsintervall:
%K = 100 x (stängningskursen – lägsta valutakursen) / (högsta kursen – lägsta kursen)
%D är det glidande medelvärdet av %K, det vill säga medelvärdet för %K under ett visst antal perioder.

Upptäck världens enklaste sätt att handla.

Handla med valutor, råvaror och index hos en av världens smidigaste valutamäklare.

Öppna ett Gratis konto idag!

Du är ett klick ifrån att börja handla med proffsen!

Klicka här!