Värdering av valutor

Det kan vara svårt att avgöra om en valuta är över- eller undervärderad. Dock finns det sätt som gör att det möjligt att uppskatta om den nuvarande växelkursen är den korrekta.

Kortsiktiga förändringar
Värdet på en valuta kan påverkas kortsiktigt av centralbankernas interventioner eller av kapitalrörelser beroende på investeringsklimatet i landet. När något sådant äger rum är det viktigt att ha ett öga på vad som händer på valutamarknaden för att kunna avgöra om valutan är över- eller undervärderad.

Vid sidan av detta kan man kolla på hur till exempel den svenska kronan förhåller sig till det så kallad TCW-indexet, eller på dess köpkraftspartitet, PPP. I den här artikeln fokuserar vi på TCW-indexet, som mäter kronans värde gentemot andra valutor.


TCW Index
Indexet TCW, Total Competitiveness Weights, mäter den svenska kronans värde gentemot en korg av andra valutor. I den ingår 21 valutor av vilka euron, den amerikanska dollarn, det brittiska pundet, den danska kronan och japanska yen har störts vikt.

TCW-indexet startade i slutet av 1992 och hade då ett indexvärde på 100. Tittar man på indexet får man därför en bild av hur den svenska kronans värde förändrats över tid gentemot valutorna i korgen. Ett högt värde i TCW betyder att den svenska kronan har försvagats medan ett lågt värde betyder att den har stärkts.

Mellan 1992 och 2008 så låg TCW-indexet på 126 i genomsnitt. En allt för stor avvikelse från 126 kan därför betyda att kronan antagligen är över- eller undervärderad. I mars 2009 hade TCW hamnat på 150, vilket tydde på att kronan blivit kraftigt undervärderad.

När något sådant händer bör man titta på hur drastiskt förändringen skett. Ser man en kraftig förändring på en kort tid kan man säga att det är en anomali. Det kan vara att centralbanken intervenerar för att stärka eller försvaga kronan. Det kan också röra sig om politisk eller ekonomisk oro i omvärlden. När osäkerheten lagt sig brukar växelkursen återvända till sin genomsnittliga nivå, vilket innebär en korrigering av kursen efter 0-2 år. Så skedde till exempel efter 2009.

PPP
För att avgöra om en valuta är över- eller undervärderad kan man också använda sig av köpkraftspartitet eller PPP, Purchasing Power Parity.

Upptäck världens enklaste sätt att handla.

Handla med valutor, råvaror och index hos en av världens smidigaste valutamäklare.

Öppna ett Gratis konto idag!

Du är ett klick ifrån att börja handla med proffsen!

Klicka här!