Centralbanker

Vad har centralbanken för betydelse för växelkursen? Vilka är de främsta målen för en centralbank? I den här artikeln ges en grundläggande förklaring till hur och varför en centralbank agerar som den gör.

Inflationsmål

Centralbankens främsta mål är vanligtvis att upprätthålla den ekonomiska stabiliteten i ett land genom ett inflationsmål som brukar ligga på 1,5-2%. Exakt hur målen ser ut varierar dock beroende på landets historia och hur den ekonomiska situationen ser ut. Läs om detta på hemsidan för centralbanken i det land du är intresserad av.

Köp och försäljning av valuta

Vid sidan av att höja eller sänka räntan kan centralbanker påverka växelkurser kortsiktig genom interventioner. Detta sker genom köpt eller försäljning av utländsk valuta, hur beroende på vilken effekt centralbanken vill uppnå. Detta sker då en ökning eller minskning av centralbankens valutareserver. Vill Riksbanken att den svenska kronan ska stärkas gentemot dollarn säljer de dollar och köper in svenska kronor. Vill de att kronan ska försvagas gör de tvärtom. Om flera centralbanker i olika länder har samma uppfattning kan de göra gemensamma interventioner för att uppnå den önskade effekten. Detta görs vanligtvis och är mest effektivt när det rör sig om någon av de stora valutorna, som euro, dollar, brittiska pund eller japanska yen.

Muntliga interventioner

Centralbanker kan ibland påverka växelkuren genom rent muntliga interventioner. Centralbanken kan till exempel tala om för marknaden vilken växelkurs som den anser vara den korrekt, vilket kan få effekter.

Andra muntliga interventioner kan vara att centralbanken indirekt avslöjar den framtida räntan eller att den medvetet överraskar marknaden, till exempel genom att medvetet bryta mot analytikers förväntningar om centralbankers agarende vid räntemöten.

Om detta görs allt för ofta kan det orsaka oro och förvirring, vilket kortsiktig ger en volatil växelkurs. Eftersom volatilitet är något som uppskattas av traders lockas många att handla vilket gör kursen ännu mer volatil. Det gäller särskilt när det rör sig om små valutor med låg omsättning.

Ett exempel är hur den svenska Riksbanken ibland sänkt räntan mycket mer än vad marknaden förväntat sig och därmed försvagat den svenska kronan. Såväl verkliga som muntliga interventioner påverkar dock för det mesta bara valutorna på kort sikt. De är därför inga bra verktyg för att styra valutakurserna över en längre tid.

Förutspå räntenivåer

För att förutspå hur mycket centralbanken kommer höja eller sänka räntan är det till hjälp att läsa protokoll från bankens senaste möte. Det hjälper också att läsa prognoser från makroanalytiker sammanställda minst en vecka innan mötet.

Centralbankernas uttalanden

Den kanske viktigaste indikatorn på inflationens utveckling är förväntningar och uttallanden från inflytelserika personer på finansmarknaden, och då särskilt från centralbankerna.

Om det finns ett förtroende för centralbanken bland aktörerna på aktie- och valutamarknaden, eftersom centralbanken tidigare kunnat göra korrekta bedömningar av inflationen, då kommer också inflationen att lägga sig kring den nivå den uttalat sig om.

De flesta aktörer kommer nämligen att ange den inflation centralbanken uppgett som den verkliga inflationen i sina kalkyler och andra prisberäkningar. Konsekvensen blir att inflationen också hamnar på ungefär denna nivå i verkligheten.

På detta sätt kan centralbankerna indirekt styra inflationen och se till att den ligger på en låg och stabil nivå.

Upptäck världens enklaste sätt att handla!

Hitta rätt mäklare för Dig

Jämför Valutamäklare här!